הגברה ותאורה

מתן שירותי הגברה ותאורה לאומני החברה ולגופים חיצוניים.

מחלקת ההגברה ותאורה בחברה מעניקה שירותי הגברה ותאורה לאומני החברה ולחברות הפקה ואומנים חיצוניים גם יחד.